Tvorba obsahu nie je len o článkoch na blog. Treba k tomu pristupovať koncepčne a dlhodobo. Na tomto workshope sa naučíme, ako:
  • Vytvoriť content marketingový plán
  • Ako ho začleniť do SEE THINK DO CARE plánu
  • Ako pripraviť redakčný kalendár
  • Ako tvoriť obsah
  • Ako zadávať contentové projekty