Webinár bude zameraný na analýzu kľúčových slov z pohľadu jej užitočnosti pre štruktúru stránky, tvorbu obsahu či vytváranie stratégie. Vysvetlíme si, ako pracovať s analýzou a nadobudnutými dátami.