Fotenie produktov pre facebook Finlandia

Postarali sme sa o slovenskú facebook stránku známeho klienta Finlandia, ktorej súčasťou bolo aj pravidelné fotenie ich produktov. Výber prostredia bol zvyčajne inšpirovaný jedným z ich sloganov – ALL NATURAL FLAVOURED VODKA.

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.