Fotenie produktov pre facebook Finlandia

Starostlivosť o sociálne siete pre klienta Finlandia, ktorej súčasťou bolo aj pravidelné fotenie ich produktov. Výber prostredia bol zvyčajne inšpirovaný jedným z ich sloganov – ALL NATURAL FLAVOURED VODKA

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.