vyhladavaceNeustále sa bavíme o vyhľadávačoch, o tom že Google je u nás a v mnohých ďalších krajinách dominantný, ale presné čísla sme už dávno nevideli, tak sme sa to tentokrát rozhodli napraviť.

Štatistík o používanosti jednotlivých vyhľadávačov je viacero, každá sa trošku odlišuje, čo je spôsobené samozrejme metodikou a technológiou pri získavaní dát. Pre všeobecný prehľad nám to však určite bude postačovať.

Podľa portálu Karmasnack vyzerá celosvetový podieľ vyhľadávačov nasledovne:

Google 85.72%
Yahoo 6.42%
Baidu 3.67%
Bing 2.14%
Ask.com 0.56%
Other 0.49%

Veľmi pekné grafické znázornenie podielov vyhľadávačov na globálnych ale aj lokálnych trhoch nájdete tiež na Statcounter, relevancia dát je však otázna, nakoľko napríklad v Čechách má podľa ich údajov Google viac ako 77%, zatiaľ čo Seznam iba 21%, čo sa nám nezdajú byť čísla odzrkadlujúce realitu.

Celosvetovú dominanciu Google dokazujú aj štatistiky portálu Hitslink, kde má Google takmer 85% trhový podiel, Yahoo nasleduje s takmer 6%, všetky ostatné subjekty majú pod 5%. Čísla sú teda veľmi podobné tým na Karmasnack.

Trošku iné čísla ukazuje report comScore, kde má Google iba 65.4%, Yahoo až 15.9% a Bing 14.1%. Dobre spracované údaje sú na webe search-engine-market-share.com, podľa ktorého má Google na Slovensku podiel 99.03%, Českej republike dominuje Seznam so 47.7%, nasleduje Google s viac ako 40%.