Často sa mi dostávajú do uší slová, ktoré nie sú spisovné. Ak sa vám mám priznať, tak ich občas používam aj ja a nemám z toho výčitky. No ak chcete rozprávať naozaj spisovne, a týka sa to najmä verejnej komunikácie, pozrite si 25 nespisovných výrazov, s ktorými sa stretám v mojom okolí skoro každý deň.

Výber som nešpecifikovala do žiadnych kategórií, preto verím, že si v ňom každý z vás nájde niečo zaujímavé a možno aj vtipné. 😉

Článok o nespisovných výrazoch som pôvodne napísala 8. 5. 2015. Rozhodla som sa ho aktualizovať o nové informácie a príklady nespisovných slov, aby ste sa opäť dozvedeli niečo viac z gramatického sveta. 🙂

1. Aj/ano namiesto áno

Veľakrát neodpovedáme na otázku áno, ale použijeme aj. Tak je to nesprávne. Taktiež používame iba krátke ano. Spisovne je to ale áno s dĺžňom.

2. Ne namiesto nie

Radi si skracujeme slovo nie na ne. Takto ale odpovedáme nespisovne.

3. To neni možné

Neni som doma, to neni dobre… 🙂 Slovo neni je nespisovné. Používať by sme mali nie je, nie sú, nie sme…

4. Môžete alebo môžte

Z týchto dvoch možností je správny tvar môžete.

5. Nerozumiem to/tomu, nechápem to/tomu

S týmto majú problém viacerí ľudia. Správne by sme mali používať spojenia nerozumiem tomu a nechápem to. Slovo (ne)rozumieť používame s datívom, teda nerozumiem tomu. (Ne)chápať sa viaže s akuzatívom, teda nechápem to.

6. Pracné alebo prácne?

Prácny znamená ťažký, namáhavý. Pracný je nespisovné slovo. Ak potrebujete niečo získať, tak jedine prácne.

7. Chcem mať kľud!

V spisovnej verzii nechceme kľud, ale pokoj. Takže namiesto slov kľudkľudný by sme mali používať spisovné ekvivalenty pokojpokojný.

8. Zdravá rastlina – Aloe

Názov Aloe je zaužívaný, no možno vás prekvapí, že ide o latinský názov. Spisovný je názov Aloa, ide o liečivú rastlinu, ktorú môžete pestovať aj doma.

9. S prsiami či s prsami?

Kodifikovaná podoba tohto pekného slova v inštrumentáli množného čísla je s prsami, ale po novom aj s prsiami. Skloňuje sa podľa vzoru srdce.

10. Tohto alebo tohoto?

V genitíve sa používa tvar tohto a je odvodený od zámen tentototo. Tvar tohoto sa uvádzal v Slovníku slovenského jazyka v rokoch 1959 – 1968.

11. Kúpim si rožok alebo rohlík?

Na Slovensku si určite kúpite rožok. V Česku by to už bol rohlík.

12. Lízatko vs. lízanka

Z týchto dvoch výrazov je spisovné lízanka.

lizatko

13. Sáčok, sáčik alebo radšej vrecko?

Určite použite slovo vrecko alebo vrecúško, ak chcete rozprávať spisovne. Sáčoksáčik sú nespisovné výrazy.

14. Razítko alebo pečiatka

Ak vám na úrade povedia, že potrebujete razítko, rozprávajú nespisovne, pretože v skutočnosti potrebujete pečiatku.

peciatka

15. Mám jeden dotaz

Dotaz je nespisovné slovo. Použite radšej slovo otázka.

16. Pravítko, kružidlo, nosidlo…

Aj keď je prípona -tko zaužívaná v českom jazyku, u nás sa slovo pravítko ustálilo. Slová kružidlo, tlačidlo, nosidlo, ležadlo sú spisovné a sú odvodené od slovies. Nespisovné sú výrazy kružitko, tlačitko atď.

17. Kukátko a priezor na dverách

Slovo kukátko používame bežne. Priezor už menej často, no a z týchto dvoch výrazov je práve priezor spisovný.

18. Kúpeľka vs. kúpeľňa

Pokiaľ chcete spisovne povedať, že sa sprchujete v miestnosti, kde je vaňa alebo sprchový kút, rozhodne povedzte kúpeľňa.

19. Vodítko, vodidlo a vôdzka

Ak sa chystáte so svojím psíkom na prechádzku, dáte mu vôdzku, vodidlo. Slovo vodítko je nespisovné. Opäť sa tu stretáme s príponou -tko, ktorá sa používa v češtine.

20. Tovar je skladom alebo na sklade?

Túto otázku si často dávajú majitelia e-shopov. Ak používate spojenie tovar je na sklade, robíte dobre, je totiž spisovný. Okrem neho môžete použiť aj spojenie tovar je v sklade. Ak ale máte vo svojom eshope uvedené, že tovar je skladom, ide o nespisovnú formuláciu.

21. V rámci alebo vrámci?

Predložka v rámci sa skladá z dvoch slov, ide o takzvanú zloženú predložku a píšeme ju s medzerou.

22. Budem pracovať na smeny alebo na zmeny?

Kedysi to bola smena, ale dnes povieme spisovne už iba pracovná zmena. 🙂 Používajte teda na začiatku vždy písmeno z.

23. Ochráni ma rúško alebo rúška?

Tento rok je rúško asi jedno z najčastejšie používaných slov. A tento výraz je zároveň aj spisovný. Slovo rúška sa nepovažuje za spisovné.

24. Ten variant – tá varianta

Na Slovensku je spisovné slovo mužského rodu variant. Podstatné meno varianta, ktoré sa vyjadruje ženským rodom, je platné v českom jazyku.

25. Facebook alebo žeby fejsbuk?

Áno, je to tak…v spisovnej slovenčine máme oficiálne dovolené používať aj slovo fejsbuk! 😀 Niekoho toto slovo rozčuľuje, niekto sa mu možno potešil. Teraz máte teda na výber – buď facebook, alebo fejsbuk.

A okrem fejsbuku je v slovenčine povolené používať aj slová: notbuk, blogovať, esemeskovať, ememeskovať, kamerovať.

Ak vás gramatika naozaj zaujíma, prečítajte si aj článok Ako správne písať čiarky.