Hlavný dôvod blogovania je dosiahnuť širšie povedomie o vašej spoločnosti, značke alebo konkrétnom výrobku. Robíte to?

Ak odpovedáte áno, zrejme patríte k spoločnostiam, ktoré si v rámci SEM – search engine marketingu zriadili na stránke vlastný blog, kde sa snažia pridávať zaujímavé články z ich biznisu. Cieľom blogu by nemalo byť len zvýšenie návštevnosti stránky, prípadne obyčajné navýšenie objemu indexovaných strán vyhľadávačom. Podstatou dobre písaného blogu je zaujať a vytvárať okruh ľudí, ktorých zaujíma daná téma. Veľký dôraz je kladený na správne informácie pre správne publikum, pretože časť návštevníkov sa opätovne vráti, aby si prečítala nový článok. Čitatelia vedia, že na vašom blogu nájdu potrebné informácie.

Aký je rozdiel medzi blogom a guest blogom?

Blog je umiestnený na vašej stránke. Guest blog je článok alebo séria článkov umiestnená na relevantnom webe mimo vašej stránky. Guest blogging má veľký vplyv na podnikanie a pomohol mnohým spoločnostiam vytvoriť nové spojenectvá a rozvíjať nové obchodné príležitosti aj v úzko špecializovaných odboroch.

Čo to vlastne je?

Príspevok v guest blogu je nevyhnutné umiestniť na správnom mieste. Platené PR weby nepovažujme za relevantné. Výhodou je, že často ide o špecifické témy, ktoré hľadá na internete len určitá skupina ľudí, trebárs potenciálni zákazníci, dodávatelia alebo konkurenti. Je teda vysoko pravdepodobné, že sa časom váš guest blog ocitne, prirodzene, na dobrých pozíciach vo výsledkoch vyhľadávania. Ak váš blog post umiestnite na relevantnú stránku s dobrou povesťou a relevantným publikom, vyhrali ste.

Vytvorili ste guest blog. V prípade, že je váš trh globálny alebo máte stránku v cudzom jazyku, je dobré písať napríklad v angličtine. Jeden z medzinárodných free zdrojov pre B2B guest blogging z oblasti priemyslu je www.fairautomation.com.

Guestblogging môže pomôcť akejkoľvek spoločnosti rozvíjať svoje publikum, zapájať ho do diskusií alebo jednoducho manažovať očakávania nových klientov v predpredajnej fáze výrobku. Naopak, pre oddelenie vývoja môže byť priama spätná väzba mimoriadne dôležitá pri návrhu nových produktov.

Prečo teda robiť guest blogging?

Všetci vieme, že tvorba kvalitného obsahu je smrteľne dôležitá. Prečo ho teda dať mimo domovskú stránku spoločnosti? Samozrejme, užívateľ, ktorý nepozná vašu spoločnosť, na ňu nemusí tak ľahko natrafiť, preto je vhodné umiestniť váš blog na hosťovskú stránku (od slova guest). Tá by mala spĺňať súčasné štandardy webov a mala by byť zameraním čo najbližšie k vašim témam a obsahu stránky.

Niektoré kvalitné stránky si za umiestnenie článkov nechávajú platiť. Miesto na publikovanie je vhodné vybrať podľa geografickej oblasti pôsobenia, ktorá je jazykovo príbuzná vašej stránke. Je potrebné dbať na kvalitu a štýl písania, vzhľadom na persóny, ktorým je článok venovaný. Preto by som odporúčal zveriť jeho písanie do rúk profi copywriterovi, ktorý použije vhodné kľúčové slová.