Hore

VZDELÁVAŤ JE NAŠÍM POSLANÍM

Misiu vzdelávania napĺňame prostredníctvom kurzov, ktoré organizujeme. Vo VISIBILITY sa zameriavame na tri typy eventov. Neplatené Pivo po piatej, platený kurz Biznis menu a bezplatný online webinár.

Chcem vidieť podujatia

Lektori

Po obsahovej stránke hodnotím kurz ako hodnotný úvod do daných problematík. Vo vymedzenom čase na dané témy sa viac dopodrobna ani ísť nedalo.

Hondotenia

Materiály k podujatiam

Blog
E-book
Videoblog